|  Inloggen  
|  
  
|  FAQ  |
wiskunde.eu
Wiskunde.eu privacy Policy
 
Laatst gewijzigd: 11 januari 2015
 
Wiskunde.eu neemt jouw privacy zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. In dit document wordt onze Privacy Policy uiteengezet. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van wiskunde.eu als op niet-leden. We raden je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.
1. Wie is wiskunde.eu
Wiskunde.eu is een initiatief van een docent wiskunde. Wiskunde.eu is opgericht om ict ondersteuning binnen het onderwijs aan te bieden. Wiskunde.eu is gevestigd in Gorinchem en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30265286. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1411093.
Onder het handelsnaam wiskunde.eu vallen onder andere de volgende sites: wiskunde.eu, rekenvaardigheid.eu, niekee.eu, wiskunde.training en mijnexamen.com.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Wiskunde.eu?
Gratis-account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die wiskunde.eu aanbiedt, moet je een standaard account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je voornaam en achternaam, e-mailadres en gebruiksnaam, geboortedatum en klas zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van wiskunde.eu gebruik te kunnen maken. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen.

Betaal-account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die wiskunde.eu aanbiedt, moet je een standaard account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, Je voornaam en achternaam, e-mailadres en gebruiksnaam, geboortedatum en klas zijn verplicht. Daarnaast zijn je adres gegevens ook verplicht om je een factuur te kunnen versturen. Deze gegevens zijn voldoende om van wiskunde.eu gebruik te kunnen maken. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen.

Alle gegevens die in je account staan worden niet zichtbaar gemaakt voor derden. Deze blijven geheim.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Wiskunde.eu verzamelt alleen automatisch gegenereerde informatie als je berichten toevoegd of vragen stelt. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen).

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt wiskunde.eu ze?
Ter uitvoering van de Dienst maakt wiskunde.eu gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetje informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie tijdens je bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Dit kleine tekstbestand wordt opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Dit cookie wordt alleen gebruikt om een sessie actief te houden. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

4. Voor welke doeleinden zal wiskunde.eu informatie over jou gebruiken?
Doeleinden
wiskunde.eu zal de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

* om met jou te communiceren over wiskunde.eu en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van wiskunde.eu;
* Je les materiaal aan te bieden dat voor jou leerniveau geschikt is.

Gebruik door Wiskunde.eu
Wij hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. We zullen je dan ook slechts bij uitzondering lastigvallen met informatie over uitbreidingen van wiskunde.eu. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kun je dit instellen via ‘Mijn Menu’ op onze site, optie ‘Mijn profiel bewerken’.

Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. Wiskunde.eu legt deze adressen alleen vast, bij het toevoegen van gegevens op de site, om te bepalen vanaf welke computers wiskunde.eu wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. Maar ook als wiskunde.eu worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen.

Gebruik door derden
Wiskunde.eu verstrekt geen gegevens aan derden.
Alleen wanneer je een account aanmaakt bij een school (subdomein) dan worden je gegevens op dit domein / subdomein beheerd door deze school.

Wiskunde.eu verstrekt alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is. (bv. bij een rechterlijk uitspraak).

5. Op welke wijze beschermt Wiskunde.eu jouw persoonlijke informatie?
Wiskunde.eu zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zoals het versleuteld opslaan van jouw wachtwoord.

6. Doorgifte naar landen buiten de EU
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, dus ook niet naar landen buiten de EU

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens wiskunde.eu over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een vraag stellen via onze site: https://www.wiskunde.eu/

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Wiskunde.eu?
Wiskunde.eu kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je Wiskunde.eu verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Wiskunde.eu heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van wiskunde.eu zijn verkregen. wiskunde.eu accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van Wiskunde.eu?
In beginsel mag iedereen gebruik maken van wiskunde.eu en kan iedereen een wiskunde.eu account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een wiskunde.eu account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

10. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

11. Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Ik hoop dat duidelijk is dat dit extreem belangrijk voor ons is. Als je vragen hebt, aarzel niet hier contact met ons op te nemen.
© 2019, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 02-10-2018 @ 20:59:53  |